Czyste Powietrze

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych. Od kilku lat polityka proekologiczna wpływa na standardy budownictwa. Według wytycznych Unii Europejskiej do 2020 roku budynki w Polsce mają być przystosowane do niskiego zużycia energii. Obecnie domy powinny być jak najbardziej samowystarczalne i pozyskiwać energię z otoczenia. Dofinansowania na odnawialne źródła energii to jeden z etapów rządowych działań na rzecz walki ze smogiem oraz poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

Usługi

TerazCieplej ocenia aktualny sposób i poziom wykorzystywania energii w danym budynku / przedsiębiorstwie / organizacji, poszukując możliwości obniżenia kosztów eksploatacyjnych. W wyniku pomiarów sprawności pracy układu powstaje raport, w którym definiuje się potencjał oszczędności energetycznych, oblicza zużycie energii podczas eksploatacji i określa się cele i środki prowadzące do zwiększenia efektywności wykorzystania energii. Bezpośrednią korzyścią tej usługi jest identyfikacja najbardziej energochłonnych elementów infrastruktury, przegląd palety możliwych rozwiązań oszczędzających energię oraz ich szczegółowe porównanie dla indywidualnych i specyficznych warunków przy uwzględnieniu możliwości finansowych. Raport zawiera również rekomendację optymalnego wariantu, łącznie z określeniem szacowanego kosztu i kalkulacji opłacalności inwestycji ze wskazaniem okresu zwrotu inwestycji.

Warianty - najlepszy wybór

Od kilku lat polityka proekologiczna wpływa na standardy budownictwa. Według wytycznych Unii Europejskiej do 2020 roku budynki w Polsce mają być przystosowane do niskiego zużycia energii. Przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków i działania takie, jak Program Czyste Powietrze mają zachęcić inwestorów do jak najpełniejszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Obecnie domy powinny być jak najbardziej samowystarczalne i pozyskiwać energię z otoczenia. Polskie budownictwo musi dostosować się do norm jakości narzucanych przez dyrektywy unijne, tak by budynki były ekologiczne i ekonomiczne w użytkowaniu. Dofinansowania na odnawialne źródła energii to jeden z etapów rządowych działań na rzecz walki ze smogiem oraz poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

5479

Clients Supported

3456

Projects Finished

7623

Winning Awwards

1234

Support Tickets

Flexible solutions

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores.

Creative Design

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores.

Premium Support

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores.

Good Performance

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores.

Optimized Code

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores.

Responsive Design

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores.

 • Nasz Cel

  Nasza działalność jest ukierunkowana na kompleksowe wspieranie przedsięwzięć służących wdrażaniu nowoczesnych, efektywnych rozwiązań energetycznych zgodnych z ochroną środowiska i poszanowaniem jej wartości. Dbamy o  zrównoważony rozwój energetyczny przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych regionu.

 • Wspieramy
  • użytkowników i producentów indywidualnych,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich stowarzyszenia,
  • jednostki budżetowe,
  • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo, wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym,
  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 672) i pozostałe osoby prawne posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.
 • Realizujemy
  • Jesteśmy uczestnikiem projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców, w zakresie efektywności energetycznej i OZE” zainicjowanego przez NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
  • Udzielamy wsparcia merytorycznego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE,
  • Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE,
  • Wspieramy gminy również w realizacji projektów, wynikających z treści PGN oraz we wszystkich innych inicjatywach związanych z ograniczeniem emisji oraz ze zwiększeniem efektywności energetycznej.
 • Pomoc
  • Wykonamy analizę i weryfikację, czy w Państwa gminie należy opracować PGN.
  • Zasugerujemy, na co zwrócić szczególną uwagę i jakie elementy uzupełnić w gminnym PGN lub w jego projekcie.
  • Weryfikacja projektów mających na celu zmniejszenie zużycia energii lub emisji zanieczyszczeń.
  • Wprowadzaniu najnowszych rozwiązań termomodernizacyjnych.
  • Szukaniu źródeł finansowania projektów.
  • Wiele innych zadaniach związanych z Efektywnością Energetyczną i Odnawialnymi Źródłami Energii.
Juliana Anderson

Juliana Anderson

Designer, Fashion Inc

Robert Brown

Robert Brown

CEO, Linkedin Inc

Mark Stefen

Mark Stefen

Marketing, GDB Inc

Newsletter Subscribe

Subskrybuj Nasze Wiadomości.